NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Itachi - Figure Colosseum 15cm

NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Itachi - Figure Colosseum 15cm