*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori - Statue Noodle Stopper 8cm

JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori - Statue Noodle Stopper 8cm

Pre-order wordt 07/2023 verwacht