*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure Jufutsunowaza 17cm

JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure Jufutsunowaza 17cm

 

VERWACHT ROND 05/2023