NARUTO SHIPPUDEN - Haruno Sakura - Figure Vibration Stars 16cm

NARUTO SHIPPUDEN - Haruno Sakura - Figure Vibration Stars 16cm