Funko Pop! JUJUTSU KAISEN - POP N° 1117 - Yuji Itadori W/Tsukamoto Doll S.E.

Funko Pop! JUJUTSU KAISEN - POP N° 1117 - Yuji Itadori W/Tsukamoto Doll S.E.