*PRE-ORDER* KAIJU N°8 - Kikoru Shinomiya - Statue Noodle Stopper 14cm

*PRE-ORDER* KAIJU N°8 - Kikoru Shinomiya - Statue Noodle Stopper 14cm

Pre-order wordt 11/2024 verwacht