Naruto Shippuden ver.A Kurama figure 14cm

Naruto Shippuden ver.A Kurama figure 14cm