NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Grandista Nero 28cm

NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Grandista Nero 28cm