NARUTO SHIPPUDEN - Mug - 320 ml - Artwork Akatsuki

NARUTO SHIPPUDEN - Mug - 320 ml - Artwork Akatsuki