NARUTO SHIPPUDEN - Hatake Kakashi - Figure Vibration Stars 8cm

NARUTO SHIPPUDEN - Hatake Kakashi - Figure Vibration Stars 8cm