HATSUNE MIKU - Sakura Miku "Omutatsu Vers." - Statue Luminasta 21cm

HATSUNE MIKU - Sakura Miku "Omutatsu Vers." - Statue Luminasta 21cm