JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure Jufutsunowaza 17cm

JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure Jufutsunowaza 17cm