HATSUNE MIKU - Classroom Sekai Miku - Figure SPM 21cm

HATSUNE MIKU - Classroom Sekai Miku - Figure SPM 21cm