GUNDAM - HG 1/144 Gundam Astray Blue Frame MBF-P03 - Model Kit

GUNDAM - HG 1/144 Gundam Astray Blue Frame MBF-P03 - Model Kit