Ruby "[Oshi no Ko]" Chokozuke Premium Figure "Ruby"

Ruby "[Oshi no Ko]" Chokozuke Premium Figure "Ruby"