NARUTO - Uzumaki Naruto - Figure Grandista 23cm

NARUTO - Uzumaki Naruto - Figure Grandista 23cm