NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Vibration Stars 20cm

NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Vibration Stars 20cm