NARUTO SHIPPUDEN - Naruto Uzumaki - Figure Vibration Stars 15cm

NARUTO SHIPPUDEN - Naruto Uzumaki - Figure Vibration Stars 15cm