JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori Perching - Statue 11cm

JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori Perching - Statue 11cm