*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori - Figure Jukon No Kata 16cm

*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori - Figure Jukon No Kata 16cm

Pre-order wordt 03/2023 verwacht