*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori - Figure Combination Battle

*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Yuji Itadori - Figure Combination Battle 

Pre-order wordt 01/2023 verwacht