*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure Maximatic 16cm

*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure Maximatic 16cm

Pre-order wordt 06/2023 verwacht