*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure King of artist 21cm

*PRE-ORDER* JUJUTSU KAISEN - Megumi Fushiguro - Figure King of artist 21cm

Wordt 09/2022 verwacht