NARUTO SHIPPUDEN - Uzumaki Naruto - Figure Panel Spectacle 9cm

NARUTO SHIPPUDEN - Uzumaki Naruto - Figure Panel Spectacle 9cm