NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Vibration Stars 13cm

NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Vibration Stars 13cm