NARUTO SHIPPUDEN - Naruto Uzumaki - Figure Vibration Stars 14cm

NARUTO SHIPPUDEN - Naruto Uzumaki - Figure Vibration Stars 14cm