NARUTO SHIPPUDEN - Sasuke Uchiha - Pop Up Parade 17cm

NARUTO SHIPPUDEN - Sasuke Uchiha - Pop Up Parade 17cm