GUNDAM - Model Kit - HG 1/144 - Aile Strike Gundam - 13CM

GUNDAM - Model Kit - HG 1/144 - Aile Strike Gundam - 13CM