Funko Pop! NARUTO - POP N° 932 - Naruto Six Path Sage

Funko Pop! NARUTO - POP N° 932 - Naruto Six Path Sage