Funko Pop! NARUTO - POP N° 1196 - Sage Madara Uchiha (Glow in the Dark)

Funko Pop! NARUTO - POP N° 1196 - Sage Madara Uchiha (Glow in the Dark)