NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Panel Spectacle 9cm

NARUTO SHIPPUDEN - Uchiha Sasuke - Figure Panel Spectacle 9cm