Naruto Shippuden Panel Spectacle Sakura Haruno figure 9cm

Naruto Shippuden Panel Spectacle Sakura Haruno figure 9cm