GUNDAM - HG 1/144 Gundam Astray Red Frame MBF-P02 - Model Kit

GUNDAM - HG 1/144 Gundam Astray Red Frame MBF-P02 - Model Kit